ЦРЛ перетворяться на лікарні інтенсивного та планового лікування

В ході реформування охорони здоров’я в Україні відбудуться зміни у звичній системі другого рівня надання медичної допомоги. Зумовить ці перетворення створення госпітальних округів, які покликані упорядкування мережу закладів охорони здоров’я. Реформування вторинного рівня відбуватиметься за двома принципами. По-перше, має бути забезпечена доступність мешканців до якісної медичної допомоги, по-друге, заклади, де надається ця допомога, повинні мати належне навантаження, аби підтримувати відповідну кваліфікацію медичних фахівців. Зважаючи на це, перестануть існувати звичні центральні районні лікарні у тій формі, в якій вони є. Їх перетворять на лікарні інтенсивного лікування І та ІІ рівнів, а також лікарні планового лікування.

Як відзначає заступник директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА – начальник управління організації та розвитку лікувально-профілактичної допомоги населенню Марія Поліщук, найбільш потужною в госпітальному окрузі буде лікарня інтенсивного лікування ІІ рівня. Передбачається, що вона повинна мати відділення невідкладної медичної допомоги. Це специфічне відділення, якого наразі ще немає жодний медичний заклад в області. Його створення та організація потребує великих площ, матеріально-технічного забезпечення, зміни ідеології роботи медичних фахівців тощо. Відділення невідкладної медичної допомоги повинно покращити якість та оперативність надання медичної допомоги важкохворим пацієнтам.

Крім того, у госпітальних округах працюватимуть лікарні інтенсивного лікування І рівня. Вони не матимуть відділення невідкладної допомоги, однак до їх структури обов’язково входитимуть хірургічне, травматологічне відділення тощо, а також цілодобовий рентген. Водночас окремі ЦРЛ стануть лікарнями планового лікування, які не будуть розраховані на забезпечення надання невідкладної медичної допомоги, а передбачатимуть госпіталізацію тільки на планове лікування.

Відтак всі лікарні, які є на місцях, залишаться працювати. Відбудеться зміна їх статусу та частково функцій. Оскільки при цьому відбуватимуться перетворення у структурі медичних закладів, залишаться ті відділення, які будуть необхідними для роботи лікарень інтенсивного та планового лікування. Надлишком медичних кадрів доукомплектують службу екстреної медичної допомоги області та первинний рівень надання медичної допомоги, де спостерігається дефіцит працівників. Власне, завданням реформи системи охорони здоров’я є переміщення потенціалу медичних фахівців на достаціонарний етап надання медичної допомоги.

Одночасно відбуватиметься розвиток служби екстреної медичної допомоги, зокрема планується розширення мережі пунктів базування служби «103».

Довідково

Госпітальний округ – функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я, розміщених на відповідній території, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню такої території. До складу госпітального округу повинно входити не менше однієї багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування першого та/або другого рівня та інші заклади охорони здоров’я. Перелік медичних втручань з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги затверджуватиметься МОЗ, так само як і примірні табелі матеріально-технічного оснащення лікарень. Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування 1-го рівня має обслуговувати не менше 120 тис осіб, 2-го рівня – не менше 200 тис осіб.

Межі та склад госпітальних округів повинні визначатись таким чином, щоб жителі, які в них проживають, мали доступ до вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у межах свого госпітального округу. Адміністративним центром госпітального округу визначається населений пункт, як правило, місто з населенням понад 40 тис. осіб, в якому розміщена багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня.

Зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю доїзду до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинен перевищувати 60 хвилин, та бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 км.

Госпітальна рада – дорадчий орган, створений учасниками госпітального округу для визначення проблемних питань, координації дій, розробки пропозицій та рекомендацій щодо реалізації на рівні госпітального округу державної політики у сфері охорони здоров’я, а також щодо організації та фінансування медичної допомоги в госпітальному окрузі. Членами госпітальної ради є представники міст обласного значення, районів, ОТГ, делеговані для роботи у складі госпітальної ради рішенням відповідних місцевих рад пропорційно до чисельності населення.