Оптимізація ліжкового фонду: що чекає на районну лікарню?

Оптимізація ліжкового фонду: що чекає на районну лікарню?

Ще на початку червня цьогоріч редакція газети «Хотинські вісті» надіслала інформаційний запит до департаменту охорони здоров‘я Чернівецької облдержадміністрації з проханням надати таку інформацію:

  • яка за новою методикою потреба в лікарняних ліжках в Хотинському та інших районах області;
  • скільки ліжко-місць планують скоротити у нашій та інших райлікарнях;
  • чи при визначенні ліжко-місць враховано специфіку поширення окремих видів хвороб серед жителів Хотинщини;
  • скільки у процесі цієї оптимізації ліжко-місць буде вивільнено медичних працівників та в яких закладах їх працевлаштують?

Окремо в листі запитували про те, як оптимізація ліжкового фонду Хотинської райлікарні позначиться на якості та доступності медичної допомоги для людей.
Лише нещодавно редакція отримала відповідь від заступника директора департаменту охорони здоров‘я обл­держадміністрації М. І. Поліщук. Подаємо її з несуттєвими скороченнями:
«На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» від 25 листопада 2015 р. з метою забезпечення громадян такими ліжками відповідно до встановлених законодавством нормативів, департаментом охорони здоров’я ОДА затверджений наказ від 21 березня 2016 р. «Про створення робочої групи». Відбулися три її засідання, на яких детально та всебічно розглянуто план оптимізації ліжкового фонду закладів охорони здоров’я Чернівецької області з урахуванням рівня захворюваності населення. У департаменті охорони здоров’я ОДА проведені наради з головами райдержадміністрацій та керівниками об’єднаних територіальних громад спільно з головними лікарями центральних районних лікарень щодо оптимізації ліжкового фонду ЦРЛ.
За їх підсумками ухвалено рішення, що загальна кількість стаціонарних лікарняних ліжок для надання спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги повинна становити не менш як 30 ліжок на 10 тис. населення та високоспеціалізованої (третинної) – не більш як 30 ліжок на 10 тис. населення.
Головним лікарям ЦРЛ доручено розробити плани оптимізації ліжкового фонду районних лікарень, узагальнені пропозиції у розрізі відділень надати департаменту.
На виконання розпорядження облдержадміністрації від 4 липня 2016 року «Про приведення ліжкового фонду стаціонарів підпорядкованих комунальних закладів охорони здоров’я у відповідність до затверджених нормативів» Чернівецькій, Новодністровській міськрадам та райдержадміністраціям доручено подати до департаменту охорони здоров’я пропозиції щодо структури ліжкового фонду за профілями у межах граничної кількості стаціонарних лікарняних ліжок, яка затверд­жена додатком розпорядження, та до 1 жовтня 2016 року привести ліжковий фонд лікувальних закладів області у відповідність до цього документа.
Нинішня мережа закладів охорони здоров’я області потребує змін та оптимізації, які дадуть можливість регулювати кількість і спеціалізацію ліжок залежно від реальних потреб населення, більш ефективно витрачати наявні ресурси.
Оптимізація ліжкового фонду має передбачати впровад­ження стаціонарозамінних форм (збільшення ліжок денного стаціо­нару), розвиток амбулаторно-поліклінічної ланки, створення нових підрозділів соцзахисту населення та Червоного Хреста для надання соціально-медичної та соціально-психологічної допомоги самотнім, людям похилого віку, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, що дасть можливість раціонально використовувати кошти та покращити матеріально-технічний стан закладів».

Як бачимо, в отриманій редакцією відповіді з департаменту в основному йдеться про необхідність виконання доведених нормативів, неминучість оптимізації ліжко-фонду. Але немає інформації, скільки конкретно заплановано скоротити місць у стаціонарах та медичних працівників у Хотинській ЦРЛ та в інших районах області, а також як це позначиться на якості медичного обслуговування.
Детальніше з‘ясувували у керівництва райлікарні.

На жаль, процес не безболісний

Здійснення складного і відповідального завдання з оптимізації ліжкового фонду лягло на плечі адміністрації Хотинської ЦРЛ, головним лікарем якої у червні нинішнього року сесія районної ради призначила Ростислава Федоровича Митринюка.
У першому інтерв‘ю Р. Ф. Митринюка у статусі головного лікаря йдеться, в основному, про те, що чекає на райлікарню у процесі оптимізації ліжкового фонду закладу. Однак не лише про це.
– Які найсуттєвіші проблеми системи охорони здоров‘я Хотинщини?
– Головна з них – слабка матеріальна база для діагностики та лікування. Відчутні контрасти у фаховій підготовці медичних працівників, що інколи позначається на якості лікувально-діаг­ностичного процесу.
– Ваше бачення перспектив розвитку райлікарні?
– Приведення закладу охорони здоров‘я до того рівня оснащеності, який регламентований нормативно-правовими актами.
Необхідно переглянути штатний розпис для забезпечення більш ефективного надання вторинної медичної допомоги. Нагадую, що первинну людина отримує у ФАПах, амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини Хотинщини, а вторинну – у райлікарні.
Потрібно запровадити систему, аби заклад охорони здоров‘я регулярно брав участь у вітчизняних та зарубіжних проектах щодо залучення фінансових та матеріальних ресурсів для його розвитку. А ще подбати, аби спонсори спрямовували на це свої кошти.
Завдяки таким та подібним заходам вдасться покращити якість та доступність медичної допомоги для жителів Хотинщини.
– І яка у цьому сенсі роль нового нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення?
– Спочатку, вважаю, необхідні деякі роз‘яснення. Нині у райлікарні 265 ліжок – це 42,2 на 10 тисяч населення. У нашій області такий показник – 41,2 ліжка. Згідно розпорядження обл­держадміністрації загальна кількість стаціонарних лікарняних ліжок для надання спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги повинна становити не менше як 30 ліжок на 10 тисяч населення. Отож у Хотинській ЦРЛ підлягають скороченню 76 ліжок.
Галузеві структури облдержадміністрації обумовлюють саме 30 ліжок на 10 тисяч населення тим, що значна частина жителів Хотинщини отримує медичну допомогу в лікувально-профілактичних закладах обласного підпорядкування третинного рівня (високоспеціалізована допомога).
– За якими критеріями визначали, у яких відділеннях і скільки ліжок можна скоротити?
– Брали до уваги рівень захворюваності різними недугами, які потребують стаціонарного лікування. На основі статистичних даних про завантаженість одного ліжко-місця, відсоток виконання плану ліжко-днів, якісних показників проведеного лікування й ухвалили непросте рішення про скорочення ліжок. Цей процес стосуватиметься практично всіх відділень райлікарні, які надають стаціонарну медичну допомогу.
– Чи передбачено вивільнити частину персоналу таких відділень?
– На жаль, процес не може відбутися безболісно. Скорочення ліжок автоматично призводить до зменшення штатів медпрацівників. Намагаємося мінімізувати кількість людей, котрих потрібно вивільнити. Як альтернативу, вивчаємо можливість розширення мережі денних стаціонарів різного профілю, у яких задіємо декого з них.
– Особливо занепокоєні медики-пенсіонери: побоюються, що їх у першу чергу попросять за поріг лікарні...
– Із пошаною ставимося до професійного досвіду та знань ветеранів. Але і ми, і вони усвідомлюють: є певна вікова межа, після якої складніше виконувати обов‘язки. Наголошую, що при скороченні посад, а відповідно і вивільненні медичних працівників, дотримуємося індивідуального підходу.
Зазначу, що оптимізація ліжко-місць відбувається не лише у нашій лікарні, а й у всій області, країні.
– Як вона позначиться на ефективності функціонування закладу?
– Зауважу, що дотепер значний відсоток госпіталізації хворих – за соціальними показниками. Маю на увазі людей літнього та похилого віку, які перебувають у відділеннях, хоча вони нерідко потребують не так лікування, як медичного догляду в геронтологічних установах, які мали б діяти в системі соціального захисту населення.
Сподіваюся, що оптимізація ліжкового фонду разом з іншими перетвореннями у системі охорони здоров‘я дасть змогу вже у недалекому майбутньому зробити конкретні кроки у розв‘язанні гострих проблем сфери охорони здоров‘я. І що вони – ці кроки – будуть нарешті підкріплені достатніми фінансовими та матеріальними ресурсами, аби реанімувати галузь.
Розмову вів Сергій Доманчук.