• Хотинські вісті

Лікарняні сумісникам: нюанси нарахування


Хотинське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернівецькій області звертає увагу, що право на допомогу з тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та пологів застрахована особа має як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Це передбачено частиною першою статті 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. №1105-XIV. Але слід зазначити, що допомога за сумісництвом надається тільки у разі, коли на момент настання страхового випадку застрахована особа там працює.


Розрахунок допомоги відповідно до п. 30 чинного Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. №1266, проводиться роботодавцями окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. Враховуючи це, розрахунковий період визначається за кожним місцем роботи також окремо, а саме:

• розрахунковим періодом є 12 календарних місяців перебування в трудових відносинах (із першого до першого числа), що передують місяцю настання страхового випадку, за місцем роботи за сумісництвом;

• якщо застрахована особа перебувала в трудових відносинах менше 12 календарних місяців на роботі за сумісництвом – беруть фактично відпрацьовані календарні місяці з першого до першого числа;

• якщо застрахована особа перебувала в трудових відносинах менш ніж календарний місяць на роботі за сумісництвом – це фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку на роботі за сумісництвом.


У разі, якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи, середню зарплату визначають, виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, установленої на день настання страхового випадку.


Страхові виплати та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на підставі копії виданого в установленому порядку листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою за основним місцем роботи, та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

У такому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) праці за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.


Якщо страхувальник має борг зі сплати ЄСВ (чи не сплатив ще ЄСВ) за певні місяці, то ці місяці не зараховують до страхового стажу, а заробіток, з якого не сплачено ЄСВ, не враховують під час обчислення середньої зарплати.


Для бухгалтерії підставою для нарахування лікарняних і декретних суміснику є належним чином оформлена копія листка непрацездатності, протокол (рішення) комісії із соціального страхування та довідка про зарплату з основного та інших місць роботи.


На зворотному боці оригіналу листка непрацездатності вноситься запис про розрахунок матеріального забезпечення за основним місцем роботи, а на зворотному боці його копії – про розрахунок матеріального забезпечення за місцем роботи за сумісництвом.


Оксана ГЕОРГІЯН,

головний спеціаліст Хотинського відділення управління виконавчої

дирекції Фонду соціального страхування України в Чернівецькій області.

17 views0 comments