Які зміни цьогоріч для пенсіонерів

29.01.2016 10:22

Із 1 січня набрали чинності закони «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та деякі інші, які врегульовують питання пенсійного забезпечення у 2016 році.

Встановлено такі розміри прожиткового мінімуму:

- для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2016 року – 1074 грн; з 1 травня – 1130 грн; з 1 грудня – 1208 грн;

- на одну особу у розрахунку на місяць: з 1 січня – 1330 грн; з 1 травня – 1399 грн; з 1 грудня – 1496 грн;

- для працюючих осіб (мінімальна заробітна плата): з 1 січня – 1378 грн; з 1 травня – 1450 грн; з 1 грудня – 1550 грн.

У 2016 році збільшено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з 17 до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок. Відповідно це становить: з 1 січня – 34450 грн (1378 грн х 25); з 1 травня – 36250 грн (1450 грн х 25); з 1 грудня – 38750 грн (1550 грн х 25).

Продовжено справляння податку на доходи фізичних осіб та військового збору з пенсій або щомісячного довічного грошового утримання.

Для пенсій, розмір яких перевищує 4134 грн, у 2016 році встановлена єдина ставка податку на доходи фізичних осіб – 15% від суми такого перевищення. Для порівняння: у попередньому році застосовувались дві ставки: 15% – до суми перевищення 3-х розмірів мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року, та 20% – до суми перевищення 10-кратного розміру мінімальної зарплати на 1 січня звітного року.

Слід зазначити, що податок не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Із 1 січня частина суми пенсії, яка перевищує 4134 грн, обкладається і військовим збором 1,5%, загалом з податком – це 16,5%.

Наприклад: сума пенсії – 5000 грн; податок та військовий збір (5000 – 4134 = 866 х 16,5%) = 142,89 грн. Пенсія до виплати: 5000 – 142,89 = 4857,11 грн.   

На Хотинщині 18,7 тисячі пенсінерів. Пенсія 60-ти з них вища за 4134 грн, отож обкладається податком і військовим збором.Встановлено пенсійний вік особам, які звертаються за призначенням пенсії за вислугу років.

Пенсії за вислугу років працівникам льотного та льотно-випробувального складу авіації, працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, артистам призначаються після досягнення відповідного пенсійного віку.

Збережено право на призначення пенсій за вислугу років незалежно від віку особам, які мали вислугу років відповідної тривалості на 1 квітня 2015 року або на 1 січня 2016 року.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) з 1 січня по 31 грудня 2016 року не може перевищувати 10740 грн.

У 2016 році продовжено особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Ветеранам військової служби, яким пенсію призначено відповідно до законів України «Про державну службу», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», виплата пенсії здійснюється в повному обсязі.

Для виплати таких пенсій ветерани військової служби звертаються до органів Пенсійного фонду із заявою про її відновлення та відповідним посвідченням.

Обмеження щодо виплати пенсії/щомісячного утримання не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, щомісячного довічного утримання, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у силових міністерствах та відомствах.

Індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється у розмірі 103%. До внесення змін цей показник становив 101%.

При обчисленні розміру пенсії заробітна плата враховується за період страхового стажу, починаючи з 1.07.2000 року. Зарплата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1.07.2000 року враховується, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, менше 60 місяців.

Із 1 січня внесено низку змін щодо нарахування і сплати єдиного соціального внеску. Фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, сплачують єдиний соціальний внесок, як і інші платники ЄСВ, за ставкою 22%.

Порядок визначення бази нарахування ЄСВ порівняно з минулим роком не змінився.

Марія Курчак,

перший заступник начальника управління Пенсійного фонду України в Хотинському районі.